Skip to main content


Naša posvećenost održivosti

Kompanija Hotels Group Montenegro Stars, posvećena je podsticanju održivih praksi i unapređenju održivosti u svim aspektima svog poslovanja. To uključuje implementaciju novih praksi u održavanju, uslugama, logistici, proizvodima i nabavci, što je sastavni dio ukupnog iskustva naših gostiju.

Prioritet nam je obuka našeg tima i edukacija naših cijenjenih gostiju o održivim praksama, dok aktivno sarađujemo sa našim partnerima. Odabirom Hotels Group Montenegro Stars, birate hotele koji su posvećeni ekološkoj odgovornosti i društvenom napretku. Zajedno stvaramo trajan pozitivan uticaj na predivnu i netaknutu prirodu Crne Gore.

Green Key

Hotels Group Montenegro Stars sa zadovoljstvom objavljuje da su svi naši objekti dobili prestižni Green Key certifikat. Green Key certifikat se zasniva na usklađenosti sa strogim međunarodno priznanim kriterijumima u oblastima upravljanja životnom sredinom (voda, energija, otpad, čišćenje itd.) i obrazovanja o održivosti (osoblje, gosti, dobavljači itd.). Usklađenost s kriterijumima se potvrđuje kroz rigorozan proces prijave i verifikuje od strane treće strane nakon redovnih inspekcija na licu mesta.

Za više informacija, o sertifikatu, molimo vas da posjetite Green Key web stranicu (www.greenkey.global).

AKCIONI PLAN

+ Hotel Splendid Conference & Spa Resort

 1. Zaštita klime i životne sredine

Građevinski standardi

Hotel Splendid Conference&Spa resort***** je građen u skladu sa niskoenergetskim standardima, demit fasada i tonirana stakla u boji sa termo prekidom.

Bio otpad

Iskorišćeno ulje iz filtera i iz kuhinjskih friteza se sakupljaju i šalje u postrojenja koja stvaraju fosilno gorivo.

Održivi prevoz

Gostima se nudi alternativni e-transfer tokom boravka u hotelu i time se smanjuje emisija CO2. Na mapi punjača za električna vozila na nivou Crne Gore je istaknuta  punilica koja se nalazi u garaži hotela.

Pranje posteljine

Posteljina i peškiri se peru u vešeraju hotela, sa hemikalijama, od kojih većina ima eko-lab sertifikat. Tunel u vešeraju je koncipiran da radi na uštedi potrošnje vode tako što vodu od ispiranja veša vraća u predkomoru za pranje.

Upravljanje otpadom

U hotelu se vrši selekcija otpada-papir, karton, plastika, staklo, kanisteri, gajbice, elektro-elektronski otpad koji odnose specijalizovane firme. Organski otpad se usmjerava ka azilu za nezbrinute životinje i ka lokalnim farmama. Mix otpad odnosi Komunalno preduzeće Budva.

Energetski-efikasni uređaji

Prilikom kupovine električnih aparata, prednost se daje onima sa malom snagom potrošnje. Novi klima uređaji koji se instaliraju uvijek se uzimaju sa inverterom kako bi uticali na smanjenje potrošnje električne energije. Kod sistema klimatizacije i ventilacije na klima komorama se vrši ušteda preko rekuperatora vazduha i rekuperatora toplote. Kod grijanja ili hlađenja soba, set pointi su postavljeni za različita godišnja doba tako da se zimi održava niža temperatura u sobama, a ljeti viša.

 1. Društvo

Uslovi rada

Zaposleni u hotelu Splendid Conference&Spa resort*****  angažovani su u skladu sa Zakonom o radu u Crnoj Gori i Kolektivnim ugovorom Kompanije Hotels Group Montenegro Stars.

Razvoj osoblja

Kontinuirane obuke, eksterne i interne, su sastavni deo rada sa zaposlenima.

Društvena posvećenost

Orjentisani samo na ulaganje u budućnost mladih kadrova za turizam i hotelijerstvo i time imamo saradnju sa sledećim školama: SMS Danilo Kiš Budva, SMS Mladost Tivat, SVS Sergej Stanić Podgorica, JU Resursni centar za sluh i govor Dr Peruta Ivanović Kotor, Akademija Strukovnih Studija Beograd, Prirodno-Matematički Fakultet Novi Sad, Akademija strukovnih studija Šabac. 

Povezanost sa lokalnom zajednicom

Kao društveno odgovorna kompanija orjentisani smo ka angažovanju svih lokalnih i domaćih proizvođača, dobavljača i izvođača radova.

Gostoprimstvo

Fokus svih aktivnosti u hotelu Splendid je da gostima pružimo kvalitetan i bezbedan boravak kako bi zadovoljili njihove potreba i malo preko toga.

Zahtjevi u ishrani

Restorani u okviru hotela odgovaraju na sve zahtjeve gostiju. Piktogramima su obilježeni svi alergeni, vegeterijanska i veganska jela, kao i lokalni proizvodi.

Stvaranje vrijednosti u regionu

Kao društveno odgovorna kompanija trudimo se da pratimo i implementiramo sve standarde u turističkoj i hotelskoj industriji i time budemo pokretač svih novina u našoj zajednici i regionu.

AKCIJE KOJE VEĆ IZVODIMO U HOTELU SPLENDID u 2024

 /RAZMIŠLJAJTE, DELUJTE I ŽIVITE ODGOVORNO

 • Plastična ambalaža, staklo i karton se recikliraju, a organski otpad se predaje Azilu za životinje u Petrovcu i privatnim gazdinstvima na području Opštine Budva;
 • U toku je proces smanjenja upotreba plastike – slamke za piće, mješalice, čaše za jednokratnu upotrebu i slično;
 • Postavljeni su dozatori na javnim površinama, a u sobama se nalazi sobna kozmetika od biorazgradivog matreijala;
 • Prelazak na papir od recikliranog materijala u svim adminstrativnim jedinicama;
 • Štitimo autohtone biljne vrste i konstantno radimo na povećanju njihove zastupljenosti. U animacionom klubu hotela Splendid se vrši promocija pomenutog kroz brošuru Green world -Zeleni svijet hotela Splendid;
 • Održavamo biodiverzitet kroz izgradnju kućice za insekte i kućice za mačke;
 • U nekoliko toaleta na javnim površinama instalirani su detektori pokreta. U hodnicima smještajnih blokova redukovana je upotreba osvjetljenja;
 • Na prostoru čitavog hotela ugrađene su sijalice niske potrošnje električne energije na čak 75% pozicija, što će takođe uticati na potrošnju električne energije;
 • Protok vode na slavinama i tuš kabinama je usklađen sa preporučenom potrošnjom po minuti u 75% smještajnih jedinica. Sistem vodokotlića u kupatilima soba je po tehnologiji dvostrukog ispiranja, što je u skladu sa predviđenim planom uštede potrošnje vode;
 • Intenzivirana saradnja sa Green Key, NVO Zeleni talas, JP Čistoćom Podgorica, Matej Cetinje, M5Company Danilovgrad, Eko Modus Budva, Centrom za reciklažu Nikšić i 3D Sobom u cilju podizanja svijesti zajednice o smanjenju, ponovnoj upotrebi i recikliranju. Naš cilj je povećati implementaciju zelenih inicijativa;
 • Sprovodi se akcija na smanjenju karbonskog otiska po zauzetoj sobi u poređenju s globalnim industrijskim rezultatima: 75,51 tCO2e godišnje (Prema HCMI Hotelskoj inicijativi za mjerenje ugljenika, vrlo niska ocjena je između 7,5 i 45,58);
 • Up grade politike Save The Planet (ponovna upotreba peškira i promjena posteljine na zahtjev gosta), će pokazati znatnu uštedu u potrošnji TNG-a, električne energije, vode i sredstava za pranje tekstila. Trenutno ostavljamo na izbor gostu da li da mu umesto svakodnevne promjene posteljine istu mijenjamo na dva dana, a plan nam je da gost ima mogućnost odustajanja od zamjene posteljine tokom boravka;
 • Konstantne obuke vezane za upravljanje otpadom;
 • Da bismo održali dobre rezultate, pratimo učinak na mjesečnom nivou;
 • Podizanje svijesti komuniciranjem i izvođenjem najboljih praksi iz ove oblasti;
 • Naša web stranica i ekrani na svim javnim prostorima informišu goste o aktivnostima u hotelu i okolini;
 • Aktivno uključivanje dobavljača u zajedničko djelovanje će biti podstaknuto različitim akcijama;
 • Piktogrami u menijima za informiranje gostiju o alergenima, vegetarijanskim, veganskim jelima i lokalnim proizvodima su vidno istaknuti;
 • Kupovina, nabavka i montaža čilera za rashladnu vodu sa visokim koeficijentom učinka;
 • Izmjena u načinu funkcionisanja otparka iz vešeraja sa većim stepenom iskorišćenja kako bi se smanjila potrošnja TNG-a;
 • Učestvovanje u državnom projektu energetske efikasnosti u cilju nabavke panela za proizvodnju električne energije.

NAŠE KONKRETNE AKCIJE ZA 2025

 • Povećanje procenta zamjene led i štednih sijalica (trenutno preko 75%);
 • Postavljanje dozera u svim smještajnim jedinicama (trenutna postavka pojedinačna pakovanja);
 • Detektori svjetla će biti instalirani i na ostalim javnim zonama, osim u hodnicima smještajnih jedinica, gdje su već urađene mjere redukcije potrošnje električne energije;
 • Legitimizacija svih naših napora u pogledu održivosti kroz proces sertifikacije Green Key-a;
 • Redovno ažuriranje akcija održivosti prema medijima, društvenim mrežama i drugim dostupnim kanalima.
+ Hotel Montenegro Beach Resort

Zaštita klime i životne sredine

Građevinski standardi

Hotel Montenegro Beach Resort je objekat koji je gradjen u skladu sa niskoenergetskim standardima I ima odličnu izolaciju. Predvidjeno je da do proljeća 2025.godine sve smještajne jedinice buduu  potpunosti renovirane u skladu sa svim standardima uštede potrošnje električne energije I vode.

Smještajne kapacitete odlikuje sistematsko filtriranje i razmjena vazduha, čime se obezbjeđuje dobar kvalitet vazduha.

Proizvodnja održive energije

Smješten u zelenom okruženju, okrenut u pravcu prirodnih vjetrova u hotelu Montenegro Beach Resort je omogućena prirodna ventilacija koja utiče na smanjenje temperature.

Grijanje

Prozori i vrata objekta su dizajnirani tako da hvataju povjetarac na kopnu i moru i koriste unakrsnu ventilaciju kroz zgradu, dok debelo izolovani betonski zidovi čine unutrašnjost hladnijom odnosno toplijom ovisno o sezoni.

Energija

Uprkos znatno višoj stopi popunjenosti, potrošnja energije je stabilizovana u znatnoj mjeri posljednjih godina I teži se poboljšanju ugradnjom tehnologije termoprekida na balkonskim vratima u svim smještajnim jedinicama.

U hotelu se koriste najsavremenije toplotne pumpe proizvodjača Wiesman, Njemačka za grijanje sanitarne vode koje imaju koeficijent iskorištenja električne energije u odnosu na toplotnu energiju 1-4 puta.

Takodje za klimatizaciju,kao i za grijanje hotela se koriste najnoviji VRV sistemi proizvodjača Daikin i Hitachi koji rade sa frekventinim kompresorima do 990hz i samim tim štede električnu energiju jer rade po potrebi od 1-990hz.

Bio otpad

Materijali iz filtera za masti se sakupljaju i šalju u postrojenja koja stvaraju fosilno gorivo, što smanjuje broj putovanja I optimizuje opterećenja.

Održivi prevoz

Gostima se nudi alternativni e-transfer tokom boravka u hotelu I smanjuje se emisija CO2 iz privatnih automobila. Na mapi punjača za električna vozila na nivou Crne Gore je istaknuta  punilica koja se nalazi u krugu hotela.

Pranje posteljine

Posteljina i peškiri iz hotela se peru u centralnom vešeraju u hotelu Splendid Conference & Spa resort, sa sredstvima koja koriste  sertifikovane eko-lab hemikalije i uz pomoć uredjaja sa malom potrošnjom pare.

Upravljanje otpadom

Odvajanje otpada je pravilo u hotelu Montenegro Beach Resort. Bio otpad se usmjerava ka azilu za nezbrinute životinje I ka lokalnim farmama. Hrana se kupuje lokalno i to u kontejnerima za višekratnu upotrebu kako bi držali nivo otpada na minumum.

Upotreba plastike se smanjuje odnosno isključuje iz upotrebe – npr.zamjena plastičnih slamki sa slamkama izrađenim  od materijala koji se mogu reciklirati, kutije za ponijeti i slično. Ambalaže sa sadržajem opasnih hemikalija se kontrolisano čuvaju I predaju specijalizovanim firmama. Otpadne sirovine se predaju kompanijama na reciklažu I ponovnu upotrebu.  Svakako je upotreba plastičnih flaša za vodu za jednokratnu upotrebu svedene na minimum u sobama i apartmanima.

Energetski-efikasni uređaji

Prilikom kupovine električnih aparata, prednost se daje onima sa malom snagom potrošnje.

 1. Društvo

Pravedni uslovi rada

Zaposleni u hotelu Montenegro Beach Resort angažovani su u skladu sa Zakonom o radu u Crnoj Gori, kao i Opštim kolektivnim ugovorom , Kodeksom ponašanja kompanije , koji garantuju zaradu, savremene uslove zapošljavanja u skladu sa tržištem i zdravstvenom zaštitom. Ljudi svih starosnih grupa i polova uživaju jednake uslove rada u hotelu Montenegro Beach Resort. Vodi se posebna briga o sprečavanju zloupotrebe dječijeg rada I uslova rada osoba sa posebnim potrebama.

Hotel Montenegro Beach Resort  zapošljava više od 200 ljudi, I kroz procese rada I planove obuka I treninga osposobljava zaposlene  za što kvalitetniji rad  I brzi proces uklapanja u tim. Naša kompanija pruža mogućnost napredovanja  I angažovanja I u drugim hotelima grupacije  na primorju I sjeveru. Pored navedenog , hotel nudi I mogućnost praktičnog rada učenika I studenata uz pratnju vrlo profesionalnih mentora iz tima menadzmenta hotela.

Razvoj osoblja

Kompanija Montenegro  Stars Hotel Group , I Hotel Montenegro Beach Resort nudi svojim zaposlenima fleksibilne modele radnog vremena kako bi mogli da uskladiti poslovne I private obaveze.

Napredna obuka i kursevi jezika koji se sprovode u skladu sa procedurama rada  kompanije se aktivno I promovišu, a interna ponuda osnovne i napredne obuke obezbjeđuje da zaposleni takođe imaju mogućnost za napredovanje unutar kompanije.

Društvena posvećenost

Hotel Montenegro Beach Resort održava dugotrajnu saradnju sa lokalnim školama, u cilju stvaranja prilike za sticanje relevantnog iskustva u industiji turizma i ugostiteljstva, kroz različite programe, uključujući i praktičan rad. Takodje, sarađuje sa školama za djecu sa posebnim potrebama.

Povezanost sa lokalnom zajednicom

Radove na održavanju hotela Montenegro Beach Restort izvode lokalne kompanije u cilju skraćivanja putovanja i stvaranja vrijednosti u region, kada je to moguće. Po pravilu, prednost je uvijek data lokalnim dobavljačima, lokalnim izvodjačima koji mogu pratiti visoke standarde  i obaveze partnera.

Gostoprimstvo

Fokus svih aktivnosti u hotelu Montenegro Beach Resort je na gostima i zadovoljstvu njihovih potreba.

U hotelu su dostupne posebne ponude za porodice, kao što su usluge čuvanja djece, animacije za djecu i izbor menija za djecu, zatim ponude za goste sa različitim sportskim interesima, mogućnosti organizacije izleta I slično.

Zahtjevi u ishrani

Restorani u okviru hotela odgovaraju na sve zahtjeve gostiju, posebno koji se tiči intolerancije na hranu. Restorani imaju širok izbor vegetarijanskih i veganskih jela, i prilagodjene menije sa jelima bez mesa.

Stvaranje vrijednosti u regionu

Otvaranjem i očuvanjem radnih mijesta, kao i saradnjom sa partnerima, Hotel Montenegro Beach Resort stvara održivi doprinos stvaranju lokalne vrijednosti. Nijedan hotel ne može zaista napredovati u izolaciji , i vrijedi onoliko koliko i okolina i okruženje, pa stoga imamo stečeno interesovanje za dugoročnu održivost naše destinacije.

 1. Dokumenta održivosti

AKCIJE KOJE VEĆ IZVODIMO U HOTELU MONTENEGRO u 2024

 • Plastična ambalaža, staklo i karton se recikliraju, a otpad od hrane se obrađuje kako bi se kontrolisala ukupna količina otpada. Bio otpad se predaje Azilu za životinje u Petrovcu I privatnim gazdinstvima na području Opštine Budva.
 • Princip „Vrati i zaradi“ je uvedena praksa kod naših dobavljača za određen količinu transportne ambalaže.
 • U toku je proces smanjenja upotreba plastike – slamke za piće, mješalice, čaše za jednokratnu upotrebu, kutije za hranu za ponijeti itd, hotel promoviše korišćenje vode sa česme koja se redovno provjerava radi potvrde kvaliteta , kako bi se izbjegla potrošnja plastične odnosno staklene ambalaže.
 • Dozatori (u dijelu soba) i biorazgradivi sadržaji u sobama, kao što su toaletni setovi i setovi za šivenje su implementirani u svim gostinskim sobe.
 • Štitimo autohtone biljne vrste i konstantno radimo na povećanju njihove zastupljenosti
 • Održavamo biodiverzitet kroz izgradnju kućice za insekte i kućice za mačke.
 • U toaletima javnih površina instalirani su detektori pokreta dok su u hodnicima smještajnih blokova redukovana upotreba osvjetljenja. Po istom principu se radilo I u prostorima za zaposlene, što će uticati na potrošnju električne energije.
 • Na nivou hotela ugradjene su sijalice niske potrošnje električne energije na čak 75% pozicija, što će takodje uticati na potrošnju električne energije.
 • Protok vode na slavinama i tuš kabinama je uskladjen sa preporučenom potrošnjom po minuti , dok je sistem vodokotlića u kupatilima soba prema tehnologiji dvostrukog ispiranja što je u skladu sa predvidjenim planom uštede potrošnje vode.
 • Punilica za električne automobile isntalirane u blizini hotela

ŠTA PLANIRAMO DA RADIMO BOLJE U 2024.

Hotel Montenegro Beach Resort će blisko sarađivati sa Green Key, NVO Zeleni talas, JP Čistoćom Podgorica, Matej Cetinje, M5Company Danilovgrad, Eko  Modus Budva, Centrom za reciklažu Nikšić i 3D Sobom u cilju podizanja svijesti zajednice o smanjenju, ponovnoj upotrebi i recikliranju. Naš cilj je povećati implementaciju zelenih inicijativa i odabrati robu primjenjujući procjenu životnog ciklusa u okviru zelene nabavke.

UŠTEDA ENERGIJE I VODE  / uz uspostavljenu metodologiju benčmarkinga, cilj nam je smanjiti potrošnju energije i vode.

 • Sprovodi se akcija na smanjenju karbonskog otisaka po zauzetoj prostoriji u poređenju s globalnim industrijskim rezultatima: 797.77 tCO2e godišnje i 17.63kgCO2e/occ po sobi (Prema HCMI Hotelskoj inicijativi za mjerenje ugljenika, vrlo niska ocjena je između 7,5 i 45,58).
 • Uvođenje politike Save The Planet (ponovna upotreba peškira i promjena posteljine na zahtjev gosta), će pokazati znatnu uštedu u potrošnju električne energije, vode i sredstva za pranje tekstila.
 • Instrukcije za rad su dostupne kroz obuke svim odjeljenjima o načinu upravljanja otpadom
 • Da bismo održali dobre rezultate, pratimo  učinak na mjesečnom noviu.
 • Podizanje svijesti komuniciranjem i izvođenjem najboljih praksi:
 • Naša web stranica i ekrani na svim javnim prostorima informišu goste o aktivnostima u hotelu i okolini.
 • Eko ture nude gostima uvid u pravi crnogorski način života, prirodne ljepote Crne Gore i njenu fascinantnu istoriju. Afirmacija ekološkog prevoza biciklima, e-trotinetima daje gostima slobodu potpunog kretanja uz doprinos zaštiti životne sredine. Aktivnosti ronjenja I wind surfinga su dostupne gostima na upit.
 • Aktivno uključivanje dobavljača u zajedničko djelovanje će biti podstaknuto različitim akcijama
 • Ikone na meniju za informiranje gostiju o vegetarijanskim jelima, te organskim i lokalnim proizvodima su vidno istaknuti.

NAŠE KONKRETNE AKCIJE ZA 2025.

 • Izmjene na klima jedinicama u smještajnom dijelu i restoranima, kako bi se dobilo efikasnije grijanje i hlađenje ovog prostora sa postojećom opremom.
 • Redovno ažuriranje akcija održivosti prema medijima, društvenim mrežama i drugim dostupnim kanalima.
 • Detektori svjetla će biti instalirani i na ostalim javnim zonama kroz investicioni plan za 2025.g. Prekidač za napajanje ključ kartice u svim prostorijama će biti instalirani, a omogućiće kontrolu potrošnje električne energije.
 • Legitimizacija svih naših napora u pogledu održivosti kroz procese sertifikacije Green Key, saradnje sa NVO Zeleni talas, M2 Company, JP Komunalno Budva…

Hotel Montenegro Beach Resort se obavezuje da će preduzeti radnje koje će očuvati i zaštititi životnu sredinu, kao što je smanjenje potrošnje plastike i podržavanje lokalne zajednice i kulture u cilju očuvanja životne sredine, kao i podsticaj kroz redovne godišnje obuke za zaposlene na poštovanju najbolje prakse zaštite životne sredine.

Politika ekološke održivosti turizma

Kompanija Hotels Group Montenegro Stars, od svog osnivanja 2003. godine, kroz kontinuirani napredak i poboljšanje poslovnih procesa i kvaliteta usluge promoviše redefinisanje standarda ugostiteljstva u Crnoj Gori i stvaranje novog imidža crnogorske hotelske industrije.

Stavljajući u centar pažnje zadovoljnog gosta i kvalitetnu uslugu, definisana je dugoročna imperativna politika ekološke održivosti koja doprinosi očuvanju kvaliteta životne sredine i bezbjednosti turističkih resursa kompanije Hotels Group Montenegro Stars i zasniva se na sljedećim principima:

 1. Usmjerenje ka krajnjim korisnicima usluga (gostima) predstavlja najvažniju stratešku orijentaciju i trajno opredjeljenje rukovodstva kompanije. Osnovni standard kvaliteta je održiva usluga koja će u potpunosti zadovoljiti zahtjeve i prevazići očekivanja gosta uz poštovanje svih nacionalnih i evropskih ekoloških standarda.

 2. Jedinstveni pristup rukovodstva i svih zaposlenih sistemu i procesima održivog upravljanja ima za cilj da izdigne čitavu organizaciju na nivo najuspješnijih kompanija u hotelskoj industriji. Kroz politiku održivosti kompanija obezbjeđuje da nove tehnologije, oprema i proizvodi budu projektovani tako da manje zagađuju, budu efikasniji, društveno i kulturno prilagođeni i dostupni širom svijeta.

 3. Odgovornost rukovodstva kompanije je da svi zaposleni aktivno učestvuju u svim procesima, da se sa suštinom tih procesa upoznaju, da ih razumiju, sprovode kako na poslu tako i kod kuće i kontinuirano unapređuju. Obrazovni elemenat ekonomske održivosti se ističe kao važna razlika između novih formi turizma i konvencionalnog turizma uz podržavanje i direktno učešće u zelenim akcijama i aktivnostima zajednice. Očuvanje sredine koju mogu koristiti i buduće generacije je temelj poslovanja.

 4. Posebnu pažnju grupacija posvećuje bezbjednosti i zaštiti zdravlja korisnika usluga i zaposlenih primjenjujući najviše standarde sigurnosti i preporučuje alternativne vidove transporta i zabave koji uključuju smanjenje karbonskog otiska
  1. Ravnopravnost u zapošljavanju žena i manjina i zaštita od zloupotrebe djece u radu je politika na kojoj se bazira društveni održivi razvoj.

  2. Ekološki proces održivog poslovanja se kontinuirano unapređuje na poljima smanjenja otpada kroz selekciju i reciklažu istog, smanjenja potrošnje elektične energije i vode, težnji ka uvođenju alternativnih izvora energije, upotrebom hemikalija sa ekološkim oznakama, tretiranjem otpadnih voda u cilju zaštite životne sredine vodenog svijeta, da bi se sačuvala flora i fauna i da bi se sačuvao i zaštitio kvalitet resursa čiste vode. Zaštiti zemljišta i zelenih oaza, se poklanja posebna pažnja zbog pritiska velikog broja turista na priobalno zemljište i potrebe smanjenja karbonskog otiska.

  3. Socijalni proces održivosti doprinosi smanjenju siromaštva i razlikama u društvenim slojevima kroz odgovoran pristup količini otpada od hrane i težnji ka upotrebi proizvoda koji su autohtoni za Crnu Goru.
  Naš Newsletter
  Prijavite se i informišite o najatraktivnijim ponudama!

  Davanjem saglasnosti počećete da primate naše najnovije vijesti i ponude. Pročitajte više o tome kako koristimo Vaše lične informacije u našoj Politici privatnosti.


  © HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS | WEB SYSTEM BY EMARKET1NG.NET